PTF har inngått avtale med Krifa

Styret i PTF jobber kontinuerlig for å få til de beste mulige forholdene og rammebetingelsene for dere som tjenestegjør i Pinsebevegelsen. Men det er utfordrende å drive dette arbeidet som amatører.

En tilbakevendende utfordring er å rekruttere medarbeidere til styret, med kunnskap og interesse for kollektive arbeidsforhold. En annen utfordring vi kjenner på i styret er at vi ofte mangler spisskompetanse i arbeidsrettslige problemstillinger. Vi føler oss dessuten som lettvektere i forhandlinger om lønn og arbeidsforhold, og vi har heller ikke økonomi til å engasjere oss på den måten vi hadde ønsket i enkelte personalsaker.

Nå har styret inngått en avtale med Krifa som vi tror og håper vil møte våre utfordringer og hjelpe oss videre. Krifa er en fagforening med et kristent verdigrunnlag og som prinsipielt er imot streik. Noen av oss har allerede gode erfaringer med Krifa gjennom personlige medlemskap som et tillegg til medlemskap i PFF/PTF. Flere av «medarbeiderforeningene» (som PTF) i kristne organisasjoner har de siste årene sluttet seg til, og blitt gruppemedlemmer i Krifa. Dette gjelder f.eks. Misjonskirken Norge, Normisjon og NLM. Medlemmene har da fått fullt medlemskap i Krifa i tillegg til sitt opprinnelige medlemskap i medarbeiderforeningen. Det er en slik avtale PTF nå har gått inn på.

Krifa har erfarne arbeidslivsjurister og andre rådgivere som hjelper foreningene både på styrenivå og på medlemsnivå, uten ekstra kostnad. På denne måten får styret ryggdekning, kompetanse og trygghet – dette gjør det også lettere å rekruttere styremedlemmer (erfaring fra de andre medarbeiderforeningene) – og medlemmene får et ekstra valg når de trenger hjelp eller støtte – De kan gå til styret i PTF, som kan få råd hos Krifa, eller de kan gå direkte til Krifas jurister selv.

Styret har i en tid vært i dialog med Krifa, men har ikke kunnet gå videre grunnet manglende avklaringer omkring vår gruppelivsavtale. Siden dette nå er avklart, har vi valgt å inngå en avtale med Krifa.

Den nye avtalen omfatter samtlige medlemmer i dagens PFF. Dette innebærer en økt kostnad, men også en styrking av PFF/PTF sitt arbeid for alle ansatte – også for deg. Det er naturlig at vi utvikler oss og tilpasser oss nye tider, og med Krifa i ryggen mener vi at vi har de nødvendige forutsetningene for dette. Og viktig: Med medlemskapet i Krifa følger også medlemsfordeler som de fleste av oss vil kunne regne hjem i form av billigere forsikringsavtaler og bedre bankbetingelser. Dere kan lese mer om Krifas medlemsfordeler her.

Krifa vil også bistå med økonomisk støtte til den videre driften av vår forening, og til tiltak for rekruttering og markedsføring.

Vi gleder oss til veien videre sammen med Krifa!

Med et profesjonelt team i ryggen, og økonomisk støtte til driften ser vi frem til å både hjelpe våre medlemmer på en bedre måte og til å få bidra positivt til utviklingen av Pinsebevegelsen som profesjonell og sunn, også som arbeidsplass og sted for tjeneste.

Søk på krifa.no