Nyheter

Det har lenge vært opplevd som kunstig å skille mellom forkynnere og andre når det kommer til medlemskap i vår forening, og helt siden 2020 har også alle som gjør tjeneste i bevegelsen vært velkomne som medlemmer.Den offisielle navneendringen har imidlertid latt vente på seg, da vi har ventet på en endelig bekreftelse fra KNIF Trygghet forsikring at også vår kollektive forsikring omfatter alle tjenestegrupper. I uka før LED 2024 fikk vi denne bekreftelsen. Styret vedtok da at navnet skulle

Styret i PTF jobber kontinuerlig for å få til de beste mulige forholdene og rammebetingelsene for dere som tjenestegjør i Pinsebevegelsen. Men det er utfordrende å drive dette arbeidet som amatører. En tilbakevendende utfordring er å rekruttere medarbeidere til styret, med kunnskap og interesse for kollektive arbeidsforhold. En annen utfordring vi kjenner på i styret er at vi ofte mangler spisskompetanse i arbeidsrettslige problemstillinger. Vi føler oss dessuten som lettvektere i forhandlinger om lønn og arbeidsforhold, og vi har heller ikke

Som delt med PTFs medlemmer i forkant av LED 2024 ville vi ha en skikkelig medlemskampanje under konferansen. Det er viktig å få registrert tidligere medlemmer i PFF over i det nye systemet i PTF, og det er viktig å få inn flere medlemmer generelt. Jo flere vi er, og jo bredere del av tjenestegruppa i Pinsebevegelsen vi representerer, jo større innflytelse har vi også på utvikling av betingelser og arbeidsvilkår i bevegelsen vår.Det var med stor glede vi registrerte

Søk på krifa.no