Pinsebevegelsens Forkynnerforum (PFF) blir Pinsebevegelsens Tjenesteforum (PTF)

Det har lenge vært opplevd som kunstig å skille mellom forkynnere og andre når det kommer til medlemskap i vår forening, og helt siden 2020 har også alle som gjør tjeneste i bevegelsen vært velkomne som medlemmer.

Den offisielle navneendringen har imidlertid latt vente på seg, da vi har ventet på en endelig bekreftelse fra KNIF Trygghet forsikring at også vår kollektive forsikring omfatter alle tjenestegrupper. I uka før LED 2024 fikk vi denne bekreftelsen. Styret vedtok da at navnet skulle endres og offentliggjøres i forbindelse med LED.

Så nå er det bare å spre ordet, og invitere inn alle kolleger i tjenestefellesskapet!

Jo flere vi er, jo større innflytelse har vi i Pinsebevegelsen – og jo bredere gruppe vi representerer, jo bredere kan vi jobbe for ryddige og gode arbeidsforhold for alle.

I Pinsebevegelsen står vi sammen!

Søk på krifa.no