Medlemskap i PTF

Alle som er ansatt i Pinsebevegelsen, eller i menigheter som står nær pinsebevegelsen, kan være medlem av PTF.

Medlemskap i PTF

Alle som er ansatt i Pinsebevegelsen, eller i menigheter som står nær pinsebevegelsen, kan være medlem av PTF. Dette gjelder medarbeidere i ulønnede tjenester.

Medlemskap for forkynnere og ansatte i pinsebevegelsen

Nettverk

Vi arrangerer nettverkstreff, fagdager og konferanser.

Gode arbeidsvilkår

Vi forhandler årlig om lønns- og honorarsatser med Pinsebevegelsen sentralt.

Kollegial støtte

Vi er medvandrer og støttespiller for dem som har utfordringer i sin tjeneste, enten det handler om arbeidsvilkår, personlige utfordringer eller utfordringer på arbeidsplassen.

Livsforsikring

Våre medlemmer under pensjonsalder omfattes av en gunstig livsforsikring.

Juridisk støtte

Våre medlemmer kan når som helst få hjelp fra Krifas jurister og rådgivere.

Medlemsfordeler

Vi tilbyr mange gode og kostnadsbesparende medlemsfordeler gjennom Krifa.

Hva får jeg igjen for det?

Som medlem i PTF er du først og fremst med og bidrar til Pinsebevegelsen som en sunn, trygg og god arbeidsplass. Du bidrar til fellesskapets felles beste.

I tillegg har du noen personlige goder ved å være medlem:

 • Du får et støtteapparat i ryggen hvis ting blir vanskelig i tjenesten
 • Du kan når som helst få juridisk hjelp til jobbrelaterte spørsmål
 • Du får en gunstig livsforsikring (utbetaling inntil 15G)
 • Du får tilbud om faglig utvikling
 • Du får svært gode priser på skadeforsikringer
 • Du får svært gode betingelser på lån og banktjenester
 • Les mer om Krifas medlemsfordeler her

Hva koster det?

 • Kontingent: Full kontingent er p.t. kr. 329,-/mnd., med redusert pris for pensjonister og studenter (se alle priser her her).
 • Livsforsikring: Livsforsikringen koster p.t. er på ca. 2.000,-/år og faktureres årlig av PTF. Vi oppfordrer arbeidsgivere til å betale denne, men det er opp til arbeidsgiver. Pensjonister er ikke med i ordningen, og betaler heller ikke for dette.

NB: Selve kontingenten gir rett til fullt skattefradrag. Dette innberettes til skattemyndighetene av Krifa.

For deg som er frilansere og selvstendig næringsdrivende

Bli medlem!


  Søk på krifa.no