Om PTF og Krifa

Januar 2024 knyttet PTF seg til Krifa. Krifa er en fagforening med et kristent verdigrunnlag som bl.a. organiserer tjenestefellesskap/medarbeiderforeninger i flere andre kristne organisasjoner og kirkesamfunn.

Om PTF og Krifa

Januar 2024 knyttet PTF seg til Krifa. Krifa er en fagforening med et kristent verdigrunnlag som bl.a. organiserer tjenestefellesskap/medarbeiderforeninger i flere andre kristne organisasjoner og kirkesamfunn.

Krifa / PTF

Sunne, trygge og lovlige arbeidsplasser

Pinsebevegelsens forkynnerfellesskap (PFF) så dagens lys i 1995 for å bedre arbeidsforholdene for forkynnere i Pinsebevegelsen. Fellesskapet har siden den gang vært en sosial, åndelig, praktisk og økonomisk støtte både for sine medlemmer og for Pinsebevegelsen som helhet. Fra 2020 åpnet PFF opp for at også andre tjenestegrupper kunne bli medlem, og i 2024 ble navnet offisielt endret til Pinsebevegelsens Tjenestefellesskap (PTF) for å fange opp disse endringene.

Krifa sikrer både juridisk kompetanse og økonomi inn i PTFs arbeid – og våre medlemmer får nyte godt av Krifas gode medlemsfordeler.

Det er PFF/PTF som har forhandlet frem de ordninger og avtaler rundt arbeidsforhold og satser, som kommer alle ansatte til gode i dag. Med Krifa i ryggen vil PTF jobbe videre for at Pinsebevegelsen skal fremstå med sunne, trygge og lovlige arbeidsplasser også i fremtiden.

Takk for at du er med og støtter dette viktige arbeid gjennom ditt medlemskap!

Søk på krifa.no