Vilkår for medlemskap i PTF

Følgende kan bli medlem:

Alle som er ansatt i Pinsebevegelsen, eller i menigheter som står nær pinsebevegelsen, kan være medlem.

Slik inngår du medlemskap:

Medlemskap i PTF inngås ved å sende inn innmeldingsskjema på PTF’s hjemmeside. Det vil da opprettes et dobbelt medlemskap, både i PTF og i Krifa. Det er ikke mulig å være medlem i PTF uten også å være med i Krifa.

Dette får du:

Som medlem i PTF støtter du opp om det viktige arbeidet for lønns- og arbeidsforhold i hele Pinsebevegelsen. Du bidrar til at arbeidsgiver/ledelse har en kompetent og profesjonell motpart og at pinsebevegelsen får utvikle seg som en sunn bevegelse – også som arbeidsplass.

 • Livsforsikring: Samtlige medlemmer under pensjonsalder får livsforsikring i KNIF-Trygghet. For informasjon om avtalen, se her.
 • Fullt skattefradrag for kontingenten.
 • Invitasjon til nettverkstreff, fagdager og konferanser.
 • Gode arbeidsvilkår: PTF forhandler årlig om lønn og arbeidsvilkår med Pinsebevegelsen sentralt. For siste oversikt over satser, se her.
 • Kollegial støtte: Styret er medvandrer og støttespiller for de som har utfordringer i sin tjeneste, enten det handler om arbeidsvilkår, personlige utfordringer eller utfordringer på arbeidsplassen.
 • Juridisk støtte: Alle medlemmer kan ta direkte kontakt med Krifa og få rådgivning og hjelp fra deres jurister i saker som har med arbeidet å gjøre.
 • Tilgang til samtlige av Krifas medlemsfordeler. Det kan nevnes:
  • Svært gode betingelser på privat skadeforsikring gjennom Krifa.
  • Svært gode betingelser på lån og banktjenester gjennom Krifa.
  • For mer informasjon, se her.

Hva koster det å være medlem:

Kostnaden ved medlemskap er knyttet til to faktorer:

 • Denne sammenfaller med kontingenten for Krifa. Ordinær pris er 329,-/mnd., med redusert pris for bl.a. pensjonister og studenter. Kontingenten betales gjennom selvvalgt løsning, f.eks. avtalegiro, Vipps, e-faktura. For fullstendig oversikt over priser, les mer her.
 • Alle medlemmer som faller inn under avtalen må tilslutte seg PTFs gruppelivsforsikring. Denne koster ca. 2000,-/år. Denne faktureres årlig av PTF. Flere arbeidsgivere tar denne regningen for sine ansatte, og vi oppfordrer til dette. Les avtalen her. Medlemmer som faller utenfor avtalen, f.eks. pensjonister, betaler kun kontingenten.

Utmelding:

Utmelding skjer ved å melde dette skriftlig til Krifa, og gjelder fra neste fakturaperiode. En må da presisere om utmeldingen gjelder både PTF og Krifa, eller kun PTF. Det er mulig å bli stående som medlem i Krifa selv om en avslutter sitt medlemskap i PTF.

Personvern:

Krifa og PTF forvalter sine medlemmers personopplysninger med største respekt og forsiktighet, slik det er nedfelt i PTFs personvernerklæring og Krifas personvernerklæring. PTF og Krifa har inngått en avtale om felles dataansvar i tråd med GDPR.

Søk på krifa.no